Preklad tvoriť hlas

Preklad slova tvoriť hlas zo slovenčiny do angličtiny:


tvoriť hlas
phonate


Používanie a aktuálnosť prekladu phonate:

slovo phonate