Preklad tvoriť hlien

Preklad slova tvoriť hlien zo slovenčiny do angličtiny:


tvoriť hlien
rope

Anglický preklad rope sa používa aj vo význame:

lano
povraz
zviazať
povrazec
šnúra
lanovie
slučka
pletenec
pletený drôt
drôtené lano
remienok


rope synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

roach
🔄
špata
🔄
šváb
circle
🔄
kotúč
🔄
krúžok
🔄
kružnica
🔄
kruh
🔄
balkón
🔄
cyklus
leash
🔄
držať na remeni
🔄
uviazať na remeň
🔄
vodidlo
lasso
🔄
laso
🔄
chytať lasom
🔄
chytiť do lasa
🔄
chytiť lasom

Preklad slova tvoriť hlien použitý vo vetách:

“a rope of onions”
“to die by the rope”
“rope off the scene of the crime”
“rope the bag securely”
“rope cows”


Používanie a aktuálnosť prekladu rope:

slovo rope