Preklad tým

Preklad slova tým zo slovenčiny do angličtiny:


tým
herewith
thereby

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

týmto
priložené
s týmto


Preklad slova tým použitý vo vetách:

“and technology and thereby”
“"And thereby hangs a tale"”
“without qualifications and thereby”
“accountability and transparency, thereby”
“Social Fund, and thereby”


Používanie a aktuálnosť prekladu herewith:

slovo herewith


Používanie a aktuálnosť prekladu thereby:

slovo thereby