Preklad tým

Preklad slova tým zo slovenčiny do angličtiny:


tým
herewith
thereby

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

týmto
priložené
s týmto


Preklad slova tým použitý vo vetách:

“he knocked over the red wine, thereby ruining the table cloth”
“we send you herewith your statement of account”
“Social Fund, and thereby”
“without qualifications and thereby”
“enzymes and thereby theoretically”


Používanie a aktuálnosť prekladu herewith:

slovo herewith


Používanie a aktuálnosť prekladu thereby:

slovo thereby