Preklad týmus

Preklad slova týmus zo slovenčiny do angličtiny:


týmus
throat sweetbread
thymus


Používanie a aktuálnosť prekladu throat sweetbread:

slovo throat sweetbread


Používanie a aktuálnosť prekladu thymus:

slovo thymus