Preklad typizácia

Preklad slova typizácia zo slovenčiny do angličtiny:


typizácia
standardization
typification

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

štandardizácia
normalizácia
normovanie
overovanie etalónov


standardization synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

normalization
🔄
normalizácia
🔄
normalizácia v teórii obvodov
🔄
normalizačné žíhanie
calibration
🔄
kalibrovanie
🔄
značkovanie
🔄
nanesenie stupnice
🔄
kalibrácia
🔄
ciachovanie
🔄
porovnávanie
exemplification
🔄
súdny opis
🔄
úradný opis
🔄
úradný výpis
🔄
doloženie príkladom

Preklad slova typizácia použitý vo vetách:

“a committee was appointed to recommend terminological standardization”
“standardization of nuts and bolts had saved industry millions of dollars”


Používanie a aktuálnosť prekladu standardization:

slovo standardization


Používanie a aktuálnosť prekladu typification:

slovo typification