Preklad typografický

Preklad slova typografický zo slovenčiny do angličtiny:


typografický
typographic
typographical

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


typographic synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

trade
🔄
obchod
🔄
obchodný
🔄
obchodovať
🔄
živnosť
🔄
protekcia
🔄
korupčníctvo

Preklad slova typografický použitý vo vetách:

“increasing number of typographical”
“the typographic art”
“a typographical error”


Používanie a aktuálnosť prekladu typographic:

slovo typographic


Používanie a aktuálnosť prekladu typographical:

slovo typographical