Preklad týranie

Preklad slova týranie zo slovenčiny do angličtiny:


týranie
abuse
excruciation
harassment
ill-treatment
ill-usage
maltreatment
torment
torture
vexation
yoke

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

zneužívanie
zneužitie
zneužívať
zneužiť
zneužívací
zloduch
týrať
nadávať
osočovať
vyhadzovať
kaziť


abuse synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

insult
🔄
urážať
🔄
urážka
🔄
hana
🔄
uraziť
🔄
nadávať
🔄
nadávka
contumely
🔄
urážka
🔄
pohana
misuse
🔄
zneužitie
🔄
zneužívať
🔄
nesprávne používať
🔄
chybné používanie
🔄
zle zachádzať
🔄
zle zaobchodiť
maltreat
🔄
týrať
🔄
biť
🔄
ubližovať
🔄
zle zaobchodiť
🔄
zle zaobchádzať
🔄
trápiť
ill-use
🔄
zle zaobchádzať
🔄
zle používať
🔄
ubližovať
🔄
týrať
step
🔄
krok
🔄
schod
🔄
kráčať
🔄
stupeň
🔄
stúpiť
🔄
vykročiť
ill-treat
🔄
zle zaobchádzať
🔄
týrať
🔄
zaobchádzať zle
pervert
🔄
zmeniť
🔄
zvrátiť
🔄
zasiahnuť
🔄
skaziť
🔄
zvrátený
blackguard
🔄
darebák
🔄
gauner
shout
🔄
kričať
🔄
volať
🔄
volanie
🔄
zavolať
🔄
vyvolávať
🔄
zakričať
suffering
🔄
utrpenie
🔄
trápenie
🔄
bolesť
🔄
útrapy
🔄
nemocný
🔄
chorý
crucifixion
🔄
ukrižovanie
agony
🔄
muky
🔄
smrteľný zápas
🔄
agónia

Preklad slova týranie použitý vo vetách:

“subjected her subordinates to verbal abuse”
“don't abuse the system”
“and abuse, and against”
“abuse of authority”
“harassment, abuse and violence”


Používanie a aktuálnosť prekladu abuse:

slovo abuse


Používanie a aktuálnosť prekladu excruciation:

slovo excruciation