Preklad týraný nočnou morou

Preklad slova týraný nočnou morou zo slovenčiny do angličtiny:


týraný nočnou morou
hagridden

Anglický preklad hagridden sa používa aj vo význame:

sužovaný nočnou morou
týraný
posadnutý
zaťažený
trápený
sužovaný


hagridden synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

tormented
🔄
trápený
🔄
utrápený
hag-ridden
🔄
trápený nočnou morou

Preklad slova týraný nočnou morou použitý vo vetách:

“hagridden...by visions of an imminent heaven or hell upon earth”
“"a man hagridden by the future—”


Používanie a aktuálnosť prekladu hagridden:

slovo hagridden