Preklad uberací

Preklad slova uberací zo slovenčiny do angličtiny:


uberací
narrowing

Anglický preklad narrowing sa používa aj vo význame:

zužovanie
uberanie
zúženie


narrowing synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

tapering
🔄
špicatý
🔄
zahrotenie
🔄
zužovanie
🔄
zahrocovací
🔄
zužujúci
constricting
🔄
škrtenie
🔄
škrtiaci
constrictive
🔄
sťahujúci
🔄
stláčajúci
🔄
zužujúci
🔄
obmedzujúci
🔄
zmenšujúci
🔄
uťahujúci
tapered
🔄
kužeľovitý
🔄
kužeľový
🔄
kuželíkový
🔄
kónický
🔄
klinovitý
🔄
lichobežníkový

Preklad slova uberací použitý vo vetách:

“and narrowing external imbalances”
“narrowing his eyes until”


Používanie a aktuálnosť prekladu narrowing:

slovo narrowing