Preklad udrieť hánkami

Preklad slova udrieť hánkami zo slovenčiny do angličtiny:


udrieť hánkami
knuckle

Anglický preklad knuckle sa používa aj vo význame:

lakeť
hánka
kolienko
udierať
krídlo
kĺb
oblý
členok prsta
koleno


Preklad slova udrieť hánkami použitý vo vetách:

“of knuckle and bone”
“from knuckle to wrist”


Používanie a aktuálnosť prekladu knuckle:

slovo knuckle