Preklad Umbra prírodná

Preklad slova Umbra prírodná zo slovenčiny do angličtiny:


Umbra prírodná
Raw umber


Používanie a aktuálnosť prekladu Raw umber:

slovo Raw umber