Preklad umelecky zdobený

Preklad slova umelecky zdobený zo slovenčiny do angličtiny:


umelecky zdobený
rich

Anglický preklad rich sa používa aj vo význame:

bohatý
úrodný
majetný
hojný
veľký
slávnostný
nádherný
okázalý
drahý
ťažký
cenný


rich synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

fertile
🔄
úrodný
🔄
plodný
🔄
množivý
🔄
fertilný
🔄
zmeniteľný na štiepny materiál
🔄
požehnaný
productive
🔄
produktívny
🔄
výnosný
🔄
produkčný
🔄
výkonný
🔄
plodný
🔄
tvorivý
deep
🔄
hlbina
🔄
hlbiny podsvetia
🔄
hlbiny vesmíru
🔄
svet mŕtvych
🔄
nekonečný priestor
🔄
ponor
full-bodied
🔄
tlstý
🔄
korpulentný
🔄
telnatý
🔄
šťavnatý
🔄
zemitý
🔄
podsaditý
racy
🔄
pikantný
🔄
živý
🔄
svojrázny
🔄
osobitý
🔄
duchaplný
🔄
jadrný
robust
🔄
statný
🔄
robustný
🔄
zdravý
🔄
silný
🔄
mohutný
🔄
zdatný
ample
🔄
bohatý
🔄
rozsiahly
🔄
hojný
🔄
priestorný
🔄
neobmedzený
🔄
výdatný
copious
🔄
hojný
🔄
rozvláčny
🔄
plodný
🔄
plodná
🔄
plodné
🔄
bujný
plenteous
🔄
hojný
🔄
bohatý
🔄
oplývajúci
plentiful
🔄
hojný
🔄
plodný
🔄
úrodný
🔄
výdatný
🔄
početný
rich people
🔄
bohatí ľudia
🔄
boháči
fat
🔄
tuk
🔄
masť
🔄
tučný
🔄
mastný
🔄
tlstý
🔄
hrubý

Preklad slova umelecky zdobený použitý vo vetách:

“a rich gas mixture”
“taxes paid by the very rich”
“a rich ruby port”
“rich land”
“a rich red”


Používanie a aktuálnosť prekladu rich:

slovo rich