Preklad unconvincing

Preklad slova unconvincing z angličtiny do slovenčiny:


unconvincing
nepriekazný
nepresvedčivý

Ako použiť slovo unconvincing vo vetách:

“gave an unconvincing excuse”
“as unconvincing as a forced smile”


unconvincing synonymá:

unconvincing
🔄
improbable
🔄
flimsy
🔄
unbelievable
🔄
unlikely

História a aktuálnosť slova unconvincing:

slovo unconvincing