Preklad undertake

Preklad slova undertake z angličtiny do slovenčiny:


undertake
prevziať
zaväzovať sa
prevziať povinnosť
ujať sa
vziať na seba
zabývať sa
dať sa
pustiť sa
pokúsiť sa
skúsiť
prijať
sľúbiť
zaručiť sa
garantovať
byť majiteľom pohrebného ústavu
vyzvať
ručiť
osmeliť sa
trúfnuť si
poskytnúť pomoc
zaviazať sa
brať na seba záväzok
prisľúbiť
podniknúť
podnikať
vziať do rúk
odvážiť sa
pustiť sa do
vykonať
podujať sa
urobiť

Ako použiť slovo undertake vo vetách:

“Member States shall undertake
“Member States undertake not”
undertake to care for an elderly relative”
undertake a task”


undertake synonymá:

undertake
🔄
contract
🔄
tackle
🔄
guarantee
🔄
attempt
🔄
take on
🔄
take in charge
🔄
set about

História a aktuálnosť slova undertake:

slovo undertake


Asociatívne výrazy:

undertake
🔄
stipulate
🔄
sign
🔄
condition
🔄
qualify
🔄
specify
🔄
stipulate
🔄
lease
🔄
rent
🔄
charter
🔄
hire
🔄
lease