Preklad undertaker

Preklad slova undertaker z angličtiny do slovenčiny:


undertaker
podnikateľ
majiteľ pohrebného ústavu
ten, kto sa zaväzuje

Ako použiť slovo undertaker vo vetách:

“the lid, the undertaker
“when the undertaker arrived”


undertaker synonymá:

undertaker
🔄
mortician
🔄
funeral undertaker
🔄
funeral director

História a aktuálnosť slova undertaker:

slovo undertaker


Asociatívny výraz:

undertaker
🔄
embalmer