Preklad undertaker

Preklad slova undertaker z angličtiny do slovenčiny:


undertaker
podnikateľ
majiteľ pohrebného ústavu
ten, kto sa zaväzuje

Ako použiť slovo undertaker vo vetách:

“past Nichols ' the undertaker
undertaker to open the”


undertaker synonymá:

undertaker
🔄
funeral director
🔄
mortician
🔄
funeral undertaker

História a aktuálnosť slova undertaker:

slovo undertaker


Asociatívny výraz:

undertaker
🔄
embalmer