Preklad undertaking

Preklad slova undertaking z angličtiny do slovenčiny:


undertaking
záruka
úloha
pohrebný ústav
odbavovanie pohrebov
podujatie
podnikanie
činnosť pohrebného ústavu
sľub
záväzok
výhrada

Ako použiť slovo undertaking vo vetách:

“gave an undertaking that he would not disclose trade secrets”
“climbing the mountain was a dangerous undertaking
“the undertaking of the expedition”


undertaking synonymá:

undertaking
🔄
task
🔄
project
🔄
labor

História a aktuálnosť slova undertaking:

slovo undertaking


Asociatívne výrazy:

undertaking
🔄
breeze
🔄
child's play
🔄
cinch
🔄
duck soup
🔄
picnic
🔄
piece of cake
🔄
pushover
🔄
snap
🔄
walkover
🔄
adventure
🔄
dangerous undertaking