Preklad urge

Preklad slova urge z angličtiny do slovenčiny:


urge
upozorňovať
urgovať
pripomínať
naliehanie
urgovanie
nútenie
zdôrazňovať
povzbudzovať
presviedčať
ponúkať
poháňať
túžba
nutkanie
pud
nástojiť
podnecovať
prehovárať
naliehavo sa snažiť
usilovať
trvať na tom
opakovať
naliehavo žiadať
prosiť
snažiť sa
klásť na srdce
hovoriť
varovať
uviesť
uplatniť
strkať
postrkovať
viesť
odviesť
poslať
zahnať
dohnať
vyburcovať
prebudiť k životu
pokračovať
vzbudiť
roznietiť
prehováranie
potreba
hnacia sila
impulz
vrúcnosť
pobádanie
popud
nabádať
pobádať
namáhať sa
nútiť
ponáhľať
naliehať
naliehavo potrebovať
potrebovať, naliehavo
súriť
tlačiť

Ako použiť slovo urge vo vetách:

urge passage of the bill”
“why this urge to travel?”
“suppressed an urge to laugh”
“"There is a human urge to clarify, rationalize, justify"”


urge synonymá:

urge
🔄
pep up
🔄
press
🔄
recommend
🔄
root on
🔄
inspire
🔄
urge on
🔄
cheer
🔄
barrack
🔄
exhort
🔄
advocate
🔄
itch

História a aktuálnosť slova urge:

slovo urge


Asociatívne výrazy:

urge
🔄
abience
🔄
adience
🔄
death instinct
🔄
death wish
🔄
thanatos
🔄
itchy feet
🔄
wanderlust
🔄
hurry
🔄
rush
🔄
bear on
🔄
push