Preklad urgent

Preklad slova urgent z angličtiny do slovenčiny:


urgent
neodbytný
naliehajúci
neodkladný
súrny
nutný
bezodkladný
urgentný
dychtivý
nedočkavý
dotieravý
tvrdošijný
neústupný
naliehať na to
súrne
urgentne
naliehavý
úpenlivý
akútny

Ako použiť slovo urgent vo vetách:

“the urgent words `Hurry! Hurry!'”
“an urgent message”
“measures in urgent cases”
“may, in urgent cases”
“is necessary and urgent


urgent synonymum:

urgent
🔄
pressing

História a aktuálnosť slova urgent:

slovo urgent