Preklad urobiť gramatickú chybu

Preklad slova urobiť gramatickú chybu zo slovenčiny do angličtiny:


urobiť gramatickú chybu
misspell


Používanie a aktuálnosť prekladu misspell:

slovo misspell