Preklad ustaľovací kúpeľ

Preklad slova ustaľovací kúpeľ zo slovenčiny do angličtiny:


ustaľovací kúpeľ
fixer

Anglický preklad fixer sa používa aj vo význame:

vyjednávač
prostredník
sprostredkovateľ
ustaľovač


fixer synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

fixing agent
🔄
ustalovač
🔄
ustaľovač
mender
🔄
opravár
🔄
opraviť nepodarok
🔄
opraviteľný nepodarok
repairer
🔄
opravár
methadone
🔄
methadon

Preklad slova ustaľovací kúpeľ použitý vo vete:

“a fixer of radios”


Používanie a aktuálnosť prekladu fixer:

slovo fixer