Preklad ustavujúci

Preklad slova ustavujúci zo slovenčiny do angličtiny:


ustavujúci
constituent
constitutive
organic

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

zložka
komponent
prvok
súčasť
podstatná časť
zmocniteľ
splnomocniteľ
volič
podstatný
ústavodárny
základný


constituent synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

element
🔄
člen
🔄
časť
🔄
častica
🔄
živel
🔄
súčiastka
🔄
článok
component
🔄
zložka
🔄
súčasť
🔄
komponent
🔄
člen
🔄
prvok
🔄
konštrukčný prvok
factor
🔄
faktor
🔄
činiteľ
🔄
okolnosť
🔄
moment
🔄
prvok
🔄
zložka
ingredient
🔄
prísada
🔄
zložka
🔄
ingrediencia
constitutional
🔄
prechádzka
🔄
vrodený
🔄
konštitučný
🔄
podstatný
🔄
základný
🔄
ústavný

Preklad slova ustavujúci použitý vo vetách:

“a constituent element”
“a component or constituent element of a system”
“a constituent assembly”
“may be constitutive or”
“be constitutive or inducible”


Používanie a aktuálnosť prekladu constituent:

slovo constituent


Používanie a aktuálnosť prekladu constitutive:

slovo constitutive