Preklad uštipačný

Preklad slova uštipačný zo slovenčiny do angličtiny:


uštipačný
acid
acrimonious
biting
caustic
mocking
mordant
nipping
poignant
pungent
sarcastic
sardonic
satirical
sharp
snide
vicious
wry

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

kyselina
kyslý
kyslá
kyslé
žieravý
obsahujúci kyselinu
sarkastický
kúsavý
prenikavý
zaliečavý
elektrolyt


acid synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

acerbic
🔄
trpký
acrid
🔄
štipľavý
🔄
trpký
🔄
kúsavý
🔄
ostro zapáchajúci
🔄
pálčivý
🔄
leptavý
bitter
🔄
horký
🔄
trpký
🔄
krutý
🔄
mrazivý
🔄
treskúci
🔄
zatrpknutý
blistering
🔄
pľuzgierovanie
🔄
pľuzgierovitosť
sulfurous
🔄
obsahujúci síru
🔄
siričitý
sulphurous
🔄
siričitý
venomous
🔄
otravný
🔄
jedovatý
🔄
smrteľný
🔄
zlomyseľný
🔄
spôsobujúci otravu
🔄
plný jedu
virulent
🔄
smrteľný
🔄
jedovatý
🔄
nepriateľský
🔄
prudko jedovatý
🔄
zhubný
🔄
prudko nákazlivý
vitriolic
🔄
jedovatý
acidic
🔄
kyslý
acidulent
🔄
zkyslý
🔄
zatrpklý
🔄
kúsavý
🔄
kyslastý
🔄
nakyslý
acidulous
🔄
skysnutý
🔄
zatrpknutý
dose
🔄
podiel
🔄
dávka
🔄
skrinka
dot
🔄
bod
🔄
bodka
🔄
klince určujúce hrúbku omietky
🔄
bodkovať
🔄
bodový
🔄
ihličkový
pane
🔄
tabuľka skla
🔄
nos
🔄
štvorček
🔄
kosoštvorček
🔄
políčko
🔄
fazeta
superman
🔄
nadčlovek
window pane
🔄
sekcia okna
🔄
okenné sklo
Zen
🔄
budhistický smer

Preklad slova uštipačný použitý vo vetách:

“K and folic acid”
“acid rocks”
“an acid tone of voice”
“B12 or folic acid”
“an acrimonious debate between the two candidates”


Používanie a aktuálnosť prekladu acid:

slovo acid


Používanie a aktuálnosť prekladu acrimonious:

slovo acrimonious