Preklad uviesť do činnosti

Preklad slova uviesť do činnosti zo slovenčiny do angličtiny:


uviesť do činnosti
activate
actuate
bring to bear
launch

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

aktivovať
oživovať
zaktivovať
uvedenie do činnosti
regenerovať
vyvolávať
zapnúť
nabudiť
vybudiť
spustiť
uviesť v činnosť


activate synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

trigger
🔄
spúšťať
🔄
preklápať sa
🔄
kohútik
🔄
spúšťač
🔄
spustiť
🔄
spínač
set off
🔄
protinárok
🔄
vyrovnať
🔄
kompenzovať
🔄
uviesť do platnosti
🔄
odpáliť
🔄
pustiť sa
spark off
🔄
podnietiť
🔄
roznietiť
🔄
podpáliť
🔄
zapáliť
spark
🔄
iskra
🔄
iskriť
🔄
iskrový
🔄
preskokový
🔄
zapaľovacia iskra
🔄
fešák
trigger off
🔄
spôsobiť
touch off
🔄
vystreliť
🔄
vypáliť
aerate
🔄
prevzdušniť
🔄
prevetrávať
🔄
skypriť
🔄
vetrať
motivate
🔄
motivovať
🔄
odôvodniť
🔄
odôvodňovať
🔄
byť námetom
🔄
poskytnúť námet
🔄
poskytovať námet
propel
🔄
hnať
🔄
poháňať
🔄
vrhať
move
🔄
pohnúť
🔄
pohybovať
🔄
pohyb
🔄
presun
🔄
prestup
🔄
postup
prompt
🔄
okamžitý
🔄
konať ihneď
🔄
ochotný
🔄
výzva
🔄
bezprostredný
🔄
priamy
incite
🔄
podnecovať
🔄
provokovať
🔄
povzbudzovať
🔄
vyvolať
🔄
podpichovať
🔄
nabádať
trip
🔄
výlet
🔄
cesta
🔄
jazda
🔄
plavba
🔄
podrazenie
🔄
zakopnutie

Preklad slova uviesť do činnosti použitý vo vetách:

“must activate when the”
“activate B cells”
“activate the National Guard”
“electrical relays that actuate the elevator”
“actuate the circuits”


Používanie a aktuálnosť prekladu activate:

slovo activate


Používanie a aktuálnosť prekladu actuate:

slovo actuate