Preklad uviesť do úradu

Preklad slova uviesť do úradu zo slovenčiny do angličtiny:


uviesť do úradu
install
invest

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

inštalovať
inštalácia
inštalačný
zavádzať
zaviesť
namontovať
uviesť
umiestniť
nastoliť
montovať
poskytnúť miesto


install synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

put in
🔄
doplň
🔄
doplňte
🔄
predložiť v náležitej forme súdu
🔄
vsadiť
🔄
vsunúť
set up
🔄
postaviť
🔄
príprava
🔄
pripraviť
🔄
zoradenie
🔄
zoradiť
🔄
zostava
establish
🔄
zriadiť
🔄
ustanoviť
🔄
vytvoriť
🔄
založiť
🔄
zakladať
🔄
zariadiť
commit
🔄
záväzok
🔄
vykonať
🔄
spáchať
🔄
dopúšťať sa
🔄
dopustiť sa
🔄
uložiť
place
🔄
miesto
🔄
umiestniť
🔄
ponechať
🔄
ustanoviť
🔄
deponovať
🔄
investovať
endow
🔄
odkázať
🔄
vybaviť
🔄
dotovať
🔄
vydržiavať
🔄
obdarovať
🔄
zriadiť veno
gift
🔄
dar
🔄
nadanie
🔄
talent
🔄
darovať
🔄
nadeliť
🔄
nádielka
empower
🔄
oprávniť
🔄
zmocniť
🔄
splnomocniť
🔄
splnomocňovať
🔄
autorizovať
endue
🔄
obliecť
🔄
vybaviť
🔄
obdarovať
clothe
🔄
obliekať
🔄
odieť
🔄
obliecť
🔄
pokryť
🔄
ošatiť
🔄
ošatiť sa
adorn
🔄
ozdobiť
🔄
vyzdobiť
🔄
krášliť
🔄
adorovať
🔄
upravovať zdobením
🔄
okrášľovať
vest
🔄
vesta
🔄
tričko
🔄
košeľa
🔄
obdariť
🔄
tielko
🔄
dámska košieľka
enthrone
🔄
nastoliť
🔄
inštalovať
induct
🔄
dosadiť
🔄
uvádzať
🔄
zavádzať
🔄
uviesť
🔄
zaviesť
🔄
začať
seat
🔄
sedadlo
🔄
sadnúť si
🔄
usadiť sa
🔄
pojať
🔄
zadok
🔄
posadiť
put
🔄
odloženie
🔄
odložiť
🔄
odložený
🔄
dať
🔄
položený
🔄
plaviť sa

Preklad slova uviesť do úradu použitý vo vetách:

“EU must invest in”
“and invest in shares”
“install the washer and dryer”
“we decided to invest in a new car”
“and invest in education”


Používanie a aktuálnosť prekladu install:

slovo install


Používanie a aktuálnosť prekladu invest:

slovo invest