Preklad Valter

Preklad slova Valter zo slovenčiny do angličtiny:


Valter
Walter


Preklad slova Valter použitý vo vetách:

“that Walter Prescott is”
“and her father, Walter”


Používanie a aktuálnosť prekladu Walter:

slovo Walter