Preklad venomously

Preklad slova venomously z angličtiny do slovenčiny:


venomously
jedovato

Ako použiť slovo venomously vo vete:

“so venomously it nearly”


venomously synonymum:

venomously
🔄
poisonously

História a aktuálnosť slova venomously:

slovo venomously