Preklad vision

Preklad slova vision z angličtiny do slovenčiny:


vision
zrak
videnie
vízia
obrazotvornosť
prelud
pohľad
dohľad
obraz
en
predvídavosť
predvídanie
predstavivosť
pohľad do budúcna
predstava
extáza
vidina
zjavenie
chiméra
halucinácia
krásne zjavenie
nádhera
zjaviť
ukázať
vidieť
predstavovať si
obrazový
priehľadný

Ako použiť slovo vision vo vetách:

“blurred or double vision
“pain, blurred vision, itchy”
“human vision, including, if”
“the runners emerged from the trees into his clear vision
“is vision and strategy”


vision synonymá:

vision
🔄
visual sense
🔄
imaginativeness
🔄
visual modality
🔄
visual sensation
🔄
imagination
🔄
sight

História a aktuálnosť slova vision:

slovo vision


Asociatívne výrazy:

vision
🔄
fictitious place
🔄
imaginary place
🔄
mythical place
🔄
fancy
🔄
fantasy
🔄
phantasy
🔄
dream
🔄
dreaming
🔄
imaginary being
🔄
imaginary creature
🔄
stigmatism