Preklad VOČ

Preklad slova VOČ zo slovenčiny do angličtiny:


VOČ
RON


Používanie a aktuálnosť prekladu RON:

slovo RON