Preklad vomitory

Preklad slova vomitory z angličtiny do slovenčiny:


vomitory
dávivý
dávidlo


História a aktuálnosť slova vomitory:

slovo vomitory