Preklad všemohúci Boh

Preklad slova všemohúci Boh zo slovenčiny do angličtiny:


všemohúci Boh
God Almighty


Používanie a aktuálnosť prekladu God Almighty:

slovo God Almighty