Preklad vstrekovať

Preklad slova vstrekovať zo slovenčiny do angličtiny:


vstrekovať
inject
syringe

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

injektovať
dať injekciu
priviesť
zaviesť
vstrieknuť


inject synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

shoot
🔄
streliť
🔄
strieľať
🔄
výstrel
🔄
streľba
🔄
strieľanie
🔄
vystreliť
interject
🔄
vkladať
🔄
vložiť
🔄
vsúvať
🔄
vsunúť
🔄
prehodiť
come in
🔄
vstúpte
🔄
vstúpiť
🔄
vojsť
🔄
prísť
🔄
voľno
🔄
slobodno
interpose
🔄
vsunúť
🔄
vsúvať
🔄
vložiť
🔄
vkladať
🔄
miešať sa
🔄
zamiešať sa
put in
🔄
doplň
🔄
doplňte
🔄
predložiť v náležitej forme súdu
🔄
vsadiť
🔄
vsunúť
throw in
🔄
utrúsiť
🔄
poznamenať
🔄
nahádzať
🔄
vhadzovať

Preklad slova vstrekovať použitý vo vetách:

“inject air into a liquid mixture”
“filled syringe contains 30 million”
“inject money into the economy”
“inject fuel into an engine cylinder”
“syringe contains either 25 or 50”


Používanie a aktuálnosť prekladu inject:

slovo inject


Používanie a aktuálnosť prekladu syringe:

slovo syringe