Preklad vsypávaný

Preklad slova vsypávaný zo slovenčiny do angličtiny:


vsypávaný
random

Anglický preklad random sa používa aj vo význame:

náhodný
náhodilý
nepravidelný
námatkový
ľubovoľný
nesúvislý
chaotický
neusporiadaný
voslep
priamy
štatistický


Preklad slova vsypávaný použitý vo vetách:

“and partly at random”
“ceiling at random intervals”
“random checks and controls”
“bombs fell at random”
“and random successes that”


Používanie a aktuálnosť prekladu random:

slovo random