Preklad vsypávaný

Preklad slova vsypávaný zo slovenčiny do angličtiny:


vsypávaný
random

Anglický preklad random sa používa aj vo význame:

náhodný
náhodilý
nepravidelný
námatkový
ľubovoľný
nesúvislý
chaotický
neusporiadaný
voslep
priamy
štatistický


Preklad slova vsypávaný použitý vo vetách:

“entirely random and therefore”
“random movements”
“and partly at random”
“Hamas random rocket attacks”
“and random successes that”


Používanie a aktuálnosť prekladu random:

slovo random