Preklad vyčesávanie

Preklad slova vyčesávanie zo slovenčiny do angličtiny:


vyčesávanie
combing
stripping

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

česanie
česaný
česací
regulačný
žilkovanie


combing synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

uncovering
🔄
odkrytie
🔄
odkrývka
baring
🔄
odlupovanie
🔄
odkryv
husking
🔄
lúpanie
🔄
vylupovanie
🔄
luštenie
denudation
🔄
denudácia
🔄
obnaženie
🔄
obnažovanie
🔄
odhalenie
🔄
ochudobnenie

Preklad slova vyčesávanie použitý vo vetách:

“bed, combing her hair”
“combing her hair, when”


Používanie a aktuálnosť prekladu combing:

slovo combing


Používanie a aktuálnosť prekladu stripping:

slovo stripping