Preklad vyčesávať

Preklad slova vyčesávať zo slovenčiny do angličtiny:


vyčesávať
brush down
nap
tease

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

čistiť


brush down synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

pile
🔄
blok
🔄
kopa
🔄
stoh
🔄
hromada
🔄
kôl
🔄
pilóta
catnap
🔄
veršík
🔄
driemať
forty winks
🔄
zdriemnutie
🔄
šlofík
snooze
🔄
zadriemať
🔄
zdriemnuť si
🔄
driemanie
🔄
driemoty
Napoleon
🔄
Napoleón
napoleon
🔄
napoleondor
sleep
🔄
spánok
🔄
spať
🔄
driemať
🔄
spanie
🔄
vyspanie
🔄
driemota

Preklad slova vyčesávať použitý vo vete:

“there wasn't time for a nap”


Používanie a aktuálnosť prekladu brush down:

slovo brush down


Používanie a aktuálnosť prekladu nap:

slovo nap