Preklad vyčiarknuť

Preklad slova vyčiarknuť zo slovenčiny do angličtiny:


vyčiarknuť
cross out
delete
efface
erase
scratch out
strike off
strike out

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vyškrtnúť
preškrtať
vyškrtať
prečiarknuť
škrtať
škrtnúť


cross out synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

mark
🔄
značiť
🔄
značka
🔄
známka
🔄
znamienko
🔄
škvrna
🔄
označiť
edit
🔄
úprava
🔄
úprava textu
🔄
editácia
🔄
editovať
🔄
upraviť
🔄
upravovať
cancel
🔄
zrušiť
🔄
zrušenie
🔄
odvolanie
🔄
vymazanie
🔄
zrušovacie tlačítko
🔄
rušiť

Preklad slova vyčiarknuť použitý vo vete:

“please delete my name from your list”


Používanie a aktuálnosť prekladu cross out:

slovo cross out


Používanie a aktuálnosť prekladu delete:

slovo delete