Preklad vyhostenie

Preklad slova vyhostenie zo slovenčiny do angličtiny:


vyhostenie
ban
banishment
exile
expulsion

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vypovedanie
vyobcovanie
morálne odsúdenie
zákaz
kliatba
sľub mlčanlivosti
rozkaz
záväzok
obmedzenie
exkomunikácia
štatút


ban synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

proscription
🔄
zákaz
🔄
odsúdenie na smrť
🔄
postavenie mimo zákona
🔄
vylučovanie
banning
🔄
zakazujúci
forbiddance
🔄
zákaz
forbidding
🔄
odpudivý
🔄
odmietavý
🔄
zle vyzerajúci
banish
🔄
odstrániť
🔄
vypovedať
🔄
vyhostiť
🔄
vykázať
🔄
poslať do vyhnanstva
🔄
vyhnať
ostracize
🔄
zrušiť
🔄
vyobcovať
🔄
ignorovať
🔄
bojkotovať
🔄
zbaviť sa
shun
🔄
vyhýbať sa
🔄
varovať sa
🔄
bočiť
🔄
vyhnúť sa
cast out
🔄
vyhodiť
🔄
vylúčiť
🔄
vyhnať
🔄
pohádať sa
🔄
vydediť
blackball
🔄
hlasovať proti

Preklad slova vyhostenie použitý vo vetách:

“to ban smoking”
“to ban a book”


Používanie a aktuálnosť prekladu ban:

slovo ban


Používanie a aktuálnosť prekladu banishment:

slovo banishment