Preklad vyjadriť v skratke

Preklad slova vyjadriť v skratke zo slovenčiny do angličtiny:


vyjadriť v skratke
foreshorten


Používanie a aktuálnosť prekladu foreshorten:

slovo foreshorten