Preklad vymŕzať

Preklad slova vymŕzať zo slovenčiny do angličtiny:


vymŕzať
freeze out


Používanie a aktuálnosť prekladu freeze out:

slovo freeze out