Preklad výmyselný

Preklad slova výmyselný zo slovenčiny do angličtiny:


výmyselný
notional

Anglický preklad notional sa používa aj vo význame:

špekulatívny
teoretický
pojmový
rojčivý
abstraktný
imaginárny
neskutočný
nocionálny
predstavovaný
rozmarný
náladový


notional synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

imaginary
🔄
imaginárny
🔄
neskutočný
🔄
domnelý
🔄
zdanlivý
🔄
neskutočná
🔄
neskutočné
imagined
🔄
predstavil si
speculative
🔄
hĺbavý
🔄
špekulatívny
🔄
špekulantský
🔄
teoretický
🔄
hĺbavá
🔄
hĺbavé
fanciful
🔄
pestrý
🔄
fantastický
🔄
imaginárny
🔄
snový
conceptional
🔄
myslený

Preklad slova výmyselný použitý vo vetách:

“to improve notional comprehension”
“all the notional vagaries of childhood”
“a notional figure of cost helps in determining production costs”
“a notional response to the question”
“to create a notional world for oneself”


Používanie a aktuálnosť prekladu notional:

slovo notional