Preklad vyprávač

Preklad slova vyprávač zo slovenčiny do angličtiny:


vyprávač
teller

Anglický preklad teller sa používa aj vo význame:

rozprávač
pokladník
skrutátor
sčítač hlasov
bankový úradník
úradník pri bankovej priehradke


teller synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

cashier
🔄
pokladník
🔄
pokladňa
🔄
odmietnuť
🔄
prepustiť
🔄
degradovať
🔄
prepustiť s hanbou
bank clerk
🔄
bankový úradník
🔄
úradník, bankový
narrator
🔄
rozprávač
🔄
ten, kto opisuje body obžaloby
🔄
ten, kto popisuje body obžaloby
🔄
komentátor
storyteller
🔄
rozprávač
🔄
rozprávkár
🔄
poviedkár
🔄
chválenkár
🔄
rozprávkar

Preklad slova vyprávač použitý vo vetách:

“teller than in the”
“a teller of tall tales”


Používanie a aktuálnosť prekladu teller:

slovo teller