Preklad vysídlenec

Preklad slova vysídlenec zo slovenčiny do angličtiny:


vysídlenec
displaced person


Používanie a aktuálnosť prekladu displaced person:

slovo displaced person