Preklad výšková budova

Preklad slova výšková budova zo slovenčiny do angličtiny:


výšková budova
high-rise


high-rise synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

tower block
🔄
vežový dom
🔄
vežiak

Preklad slova výšková budova použitý vo vetách:

“avenues lined with high-rise apartment buildings”
“a high-rise district”
“`tower block' is the British term for `high-rise'”
“a high-rise apartment building”


Používanie a aktuálnosť prekladu high-rise:

slovo high-rise