Preklad výškové kormidlo

Preklad slova výškové kormidlo zo slovenčiny do angličtiny:


výškové kormidlo
elevator

Anglický preklad elevator sa používa aj vo význame:

výťah
elevátor
zdvíhač
zdvíhadlo
dopravník
sýpka
výťahový


elevator synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

lift
🔄
zdvihnúť
🔄
dvíhať
🔄
výťah
🔄
zdvih
🔄
dvíhanie
🔄
zdvihnutie

Preklad slova výškové kormidlo použitý vo vetách:

“elevator and took me”
“the elevator and turned”


Používanie a aktuálnosť prekladu elevator:

slovo elevator