Preklad vysloboditeľný

Preklad slova vysloboditeľný zo slovenčiny do angličtiny:


vysloboditeľný
extricable


Používanie a aktuálnosť prekladu extricable:

slovo extricable