Preklad výstražná zvuková signalizácia

Preklad slova výstražná zvuková signalizácia zo slovenčiny do angličtiny:


výstražná zvuková signalizácia
warning bell


Používanie a aktuálnosť prekladu warning bell:

slovo warning bell