Preklad vyznačiť medze

Preklad slova vyznačiť medze zo slovenčiny do angličtiny:


vyznačiť medze
draw the line

Anglický preklad draw the line sa používa aj vo význame:

rozlíšiť
rozlišovať
stanoviť rozdiel
vyznačiť hranice


draw the line synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

draw a line
🔄
urobiť koniec niečomu
🔄
viesť rovnobežku
🔄
urobiť koniec

Preklad slova vyznačiť medze použitý vo vetách:

“i draw the line when it comes to lending money to friends!”
“"Where do you draw the line between your own decisions and those of your superiors?"”


Používanie a aktuálnosť prekladu draw the line:

slovo draw the line