Preklad vzbudzovať hrôzu

Preklad slova vzbudzovať hrôzu zo slovenčiny do angličtiny:


vzbudzovať hrôzu
scare

Anglický preklad scare sa používa aj vo význame:

strach
panika
strašiť
poľakať
plašiť
postrašiť
odstrašiť
postrašiť sa
vyľakať sa
mať strach
dostať strach


scare synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

panic attack
🔄
prejavy náhlej úzkosti
fright
🔄
zľaknutie
🔄
ľak
🔄
panika
🔄
postrach
🔄
strach
🔄
úľak
affright
🔄
vydesiť
daunt
🔄
zastrašiť
🔄
vyľakať
🔄
odradiť
🔄
odstrašiť
dash
🔄
útek
🔄
rýchly beh
🔄
úder
🔄
rana
🔄
pomlčka
🔄
čiara
scare off
🔄
odstrašiť
pall
🔄
truhla
🔄
zahaliť
🔄
vyprchávať
🔄
príkrov
🔄
príkrov na rakve
🔄
prikrývka
scare away
🔄
odplašiť
🔄
zaplašiť
🔄
zahnať
🔄
vyplašiť
🔄
plašiť
frighten away
🔄
vyplašiť
panic
🔄
panika
🔄
panický
🔄
šíriť paniku
🔄
podliehať panike
🔄
zmätok
🔄
panický strach
frighten
🔄
poľakať
🔄
vydesiť
🔄
vyľakať
🔄
naľakať
🔄
ľakať
🔄
nastrašiť

Preklad slova vzbudzovať hrôzu použitý vo vetách:

“that mask gave me a real scare”
“a bomb scare led them to evacuate the building”
“scare tactics”
“scare stories”
“a bomb scare that necessitated evacuating the building”


Používanie a aktuálnosť prekladu scare:

slovo scare