Preklad Walesan

Preklad slova Walesan zo slovenčiny do angličtiny:


Walesan
Cambrian






Používanie a aktuálnosť prekladu Cambrian:

slovo Cambrian