Preklad weak spot

Preklad slova weak spot z angličtiny do slovenčiny:


weak spot
slabá stránka
slabina


weak spot synonymá:

weak spot
🔄
weak part
🔄
soft spot

História a aktuálnosť slova weak spot:

slovo weak spot


Asociatívne výrazy:

weak spot
🔄
achilles' heel
🔄
jugular
🔄
underbelly