Preklad Westminsterské opátstvo

Preklad slova Westminsterské opátstvo zo slovenčiny do angličtiny:


Westminsterské opátstvo
Westminster Abbey


Preklad slova Westminsterské opátstvo použitý vo vetách:

“distinguished English subjects are buried in Westminster Abbey”
“westminster Abbey is the scene of the coronations of almost all English monarchs”


Používanie a aktuálnosť prekladu Westminster Abbey:

slovo Westminster Abbey